2017.03.21 Nordlys over Trytetjern og Nesbyen

2017.03.02 Nordlys

2016.01.31 Nordlys ved Vettebu

2015.09.08 Nordlys ved Trytetjern

2015.04.16 Nordlys ved Vettebu

2015.01.03 Nordlys ved Vettebu