Innlegg

2017.03.21 Nordlys over Trytetjern og Nesbyen

2017.02.12 Isbanekjøring på Trytetjern

2016 Høst

2015.09.08 Nordlys ved Trytetjern

2016.05.11 Trytetjern; svaner, storlom og gjess