Innlegg

Svaner

2016.05.11 Trytetjern; svaner, storlom og gjess