Innlegg

Reinsdyr

2016.08.23 Hemsedal

2016.08.23 Hemsedal mot Høgeloft

2016.07.20 Panoramavegen Hemsedal

2014.08.26. og 28. Hemsedal