2017.02.12 Isbanekjøring på Trytetjern

Litt forskjellig