2017.04.26 Ekornbaby i et tre <3

2017.04.12 og 13 Ekorn på ytta

2016.09.11 Ekorn på hytta

2016.06.20 Ekorn

2016.05.29 Ekorn

2016.05.21. og 22 Ekorn

2016.04.09. og 10. Ekorn på hytta

2016.07.04 Ekorn på hytta

2016.10.16 Ekorn på hytta

2016.10.09 Ekorn på hytta